Spil Bare Løs IV

Sange på 4 akkorder og derover - udvidede harmoniseringer  

I IV’eren følger så sange på 4 akkorder og derover i forskellige tonearter.

Som overgangsform præsenteres det traditionelle mønster for 12-takters blues.

Der bringes 5 blues-sange efter dette mønster.

Herefter følger 47 sange i forskellige tonearter, ordnet efter antal akkorder – sluttende med en sang, hvor der er anvendt 11 akkorder.  

Der vises også forskellige muligheder for at spille de tidligere bragte 1-, 2- og 3-akkordsange med nogle flere akkorder - udvide harmoniseringen, altså anvende flere akkorder i melodi end de helt

nødvendige. Dels som generelle muligheder for bestemte akkordfølger, og dels som helt konkrete og mere individuelle harmoniseringsmuligheder i en række af sangene.

I øvrigt henvises til beskrivelsen af hele Spil bare løs-systemetForfra                                                                   Næste side

Af Ebbe Nielsen 
med illustrationer af Fin Alfred Larsen