Rend og Hop med sang og spil - Tingluti dansesange - 100 dansesange fra 25 lande


En utraditionel bearbejdelse af traditionelt stof med henblik på musikpædagogisk arbejde med børn og voksne i alle aldre.

Melodierne er forsynet med enkle tekster i gendigtninger og oversættelser eller er gangbare sanglege - under den sammenfattende betegnelse ”dansesange”.


Dansesangene er velegnede til musikalsk og sprogligt arbejde i institutioner, skoler, seminarier, foreninger osv. – i det hele taget i alle sociale sammenhænge, hvor mennesker kan mødes i fælles glæde til musikalsk udfoldelse med sang, spil og dans. 


Selv om det primære formål er at synge og danse og spille sammen, vil arbejdet med Rend og Hop-dansene også være med til at åbne erkendelsen af en fælles kultur, hvor alle mennesker kan mødes på tværs af lande- og sproggrænser.


Mange af teksterne er tænkt som ”dansetekster” og kan eventuelt erstatte en egentlig instrumentledsagelse.


Dansene kan gøres enklere eller mere komplicerede efter behov.

Det er en god idé at lade deltagerne selv foretage ændringer i dansetrin og koreografi og på den måde indgå i en kreativ proces i den fælles musikalske udfoldelse.


Der er dansebeskrivelser, spilleanvisninger, noder og becifringer til alle 100 titler.

Melodierne er noteret i tonearter, som er lette at spille med forhåndenværende instrumenter, såsom guitar, fløjte, forskellige keyboardinstrumenter, xylofoner og allehånde rytmeinstrumenter.