Tilrettelagt af Ejnar Kampp, Fin Alfred Larsen, Michael Møller Christensen, Ebbe Nielsen


Villemand og hans væne brud

– og andre middelalderviser

Denne lille samling på en halv snes

middelalderviser tager sigte på

anvendelse både i pædagogiske og i

andre sammenhænge, hvor man

beskæftiger sig med middelalderen

  1. -og kunne få lyst til at synge nogle

  2. -af den tids sange – måske også

  3. - at danse til - og måske endda

  4. -at dramatisere.

Men denne samling er anderledes,

end man ellers er vant til at

se i forbindelse med middelalderviser.

For at klare problemet med de ofte

megeturegelmæssige versefødder,

som er så karakteristisk for middelalderviser, introduceres her en ny måde at gengive middelaldersangtekster på. Det vil gøre sangene lige til at gå til og meget nemmere at synge – især at synge sammen.

Desuden beskrives der nogle meget enkle dansetrin, som har sine rødder tilbage i middelalderen, og der gives becifringsforslag til brug ved eventuel instrumentledsagelse.

Viserne - med deres kraftfulde tekster og melodier - er spændende og følelsesladede historier om menneskers liv - i en til tider bask og ligefrem fortællestil, som man brugte det dengang.

Mange af viserne vil være velegnede til dramatiske optrin

Villemand og hans væne brud (Harpens kraft) - Tyge Hermansøn (Den ømskindede brudgom) - Sven i Rosengård -

Ramund den unge - Ebbe Skammelsøn - Der står en lind i min faders gård - Dronning Dagmar ligger udi Ribe syg -

Der stode tre skalke (Katten i sækken/Tingluti-sangen) - Frydeligt med jubelkor (In vernalis temporis/Carmen

vernale) - Drømde mik en drøm i nat