KØB DEN HER !

Filiog Gong Gong

Nye gamle fællesdanse


indeholder en række dansetyper,

som er særligt udvalgt på grund

af deresegnethed til aktivisering

af børn, ungeog ældre.

Dansene kan anvendes i

institutioner, skoler, klubber,

foreninger m.m. i forbindelse

med såvel festlige sammen-

komster som undervisning.

Fælles for dem er, at de er

lette at lære og enkle at

instruere i.

Deres faste form og mønster

samt enkle trinforløb bevirker,

at de stort set kan tilpasses alverdens

melodier. Nogle af dansene har derfor også fået en anden melodi end den, man almindeligvis

bruger.

Mange af melodierne har fået en dansetekst med på vejen, så de kan synges. At ledsage dansen

med sang er en god gammel tradition, som supplerer musikken og styrker rytmen i dansen.

Derfor er det også naturligt at danse til fællessange, nye som gamle. Der gives eksempler på

velkendte sange, bl.a. fra Højskolesangbogen, med forslag til anvendelige danse hertil.


Af Fin Alfred  Larsen