Spil Bare Løs V-A

Grundlæggende akkompagnement på guitar

”Den akkompagnementsguitarspillendes hvordan, hvornår og hvorfor”

Her beskrives hele idéen med spillesangbogssystemet Spil bare løs, og hvordan man arbejder med det.

Der er afsnit om, hvordan man varierer sit anslag på forskellig vis med forskellige former for fingerspil, forskellige fingerspilsmønstre og forskellige varianter af rytmisk anslag - hvordan man finder derigtige bastoner - spiller basgange - stemmer guitaren - bruger en capo - hvordan man transponerer –

”Den kvadratiske kvintcirkel” – og hvordan man ved hjælp af ”familieakkorder” øver sig i selv at sætte akkorder til melodier.


I øvrigt henvises til beskrivelsen af hele Spil bare løs-systemet.
                                                                  Næsteside


Køb Spil Bare Løs

Spil Bare Løs 5-A


Af Ebbe Nielsen 
med illustrationer af Fin Alfred Larsen